CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ĐA PHƯƠNG TIỆN 2+2 VỚI ĐẠI HỌC HUDDERSFIELD, ANH

Trường Đại học Huddersfield là một trong những trường đại học lâu đời và có chất lượng đào tạo tốt nhất tại Anh. Ngoài ra trường cũng được đánh giá là những trường có chất lượng đào tạo tốt tại Anh (UK Quality Assurance agency). Trường thành lập năm 1825 với hơn 20,000 sinh viên […]

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN AN TOÀN THÔNG TIN VỚI ĐẠI HỌC BELLEVUE, MỸ

Đại học Bellevue (Bellevue University) được thành lập năm 1966 tại Bellevue, Nebraska. Trường có 13 cơ sở tại 5 tiểu bang khu vực Trung Tây: Nebraska, Iowa, South Dakota, Missouri và Kansas. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy thông qua 4 trường cao đẳng trực thuộc: Cao đẳng nghệ thuật & […]