GIỚI THIỆU VỀ CIE

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (viết tắt là CIE) là đơn vị trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), trường đại học công lập hàng đầu trong lĩnh vực CNTT&TT tại Việt Nam. Chúng tôi mang đến những cơ hội tuyệt vời cho tất cả sinh viên của chúng tôi để học tập các chương trình đào tạo quốc tế và gia tăng cơ hội làm việc tại nước ngoài, đồng thời mang đến cho bạn sinh viên trong nước và quốc tế các chương trình trao đổi và dịch chuyển sinh viên. Như một phần trong cam kết của chúng tôi về việc mang lại sự tiếp cận tốt nhất tới các chương trình đào tạo quốc tế cho sinh viên trong nước và sinh viên nước ngoài tại PTIT, CIE cung cấp các chương trình ưu việt với sự kết nối chặt chẽ với các đối tác quốc tế với phương pháp tiếp lấy người học làm trung tâm. Đồng thời áp dụng các các chương trình tư vấn linh hoạt được thiết kế để gắn kết sinh viên trong suốt quá trình nhằm đảm bảo sự thành công của các em trước, trong và sau khi học tập tại CIE.
Các chương trình của chúng tôi bao gồm:
• Chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc ại học và thạc sĩ (2+2, 3+1, 1+1) và Tiến sĩ.
• Chương trình trao đổi và dịch chuyển sinh viên cho sinh viên trong nước và quốc tế.
• Chương trình du học kết nối cho sinh viên tốt nghiệp làm việc tại thị trường lao động toàn cầu.
• Các khóa học định hướng nghề nghiệp từ cơ bản đến nâng cao để giúp sinh viên có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

DNA của CIE

Chúng tôi là ai?

Trung tâm Giáo dục Quốc tế được đặt tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; tại Tầng 5, Tòa nhà A1, Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Tầm nhìn

Phát triển Trung tâm Đào tạo Quốc tế của PTIT trở thành một trung tâm về quốc tế hoá trong giáo dục đại học, giáo dục định hướng nghề nghiệp và dịch vụ đào tạo quốc tế cho xã hội.

Giám đốc & Lãnh đạo

Trung tâm Giáo dục Quốc tế trong quá khứ và hiện tại đã ủy thác những người nhìn xa trông rộng, những người mơ mộng, những người mơ mộng và những nhà phát minh để dẫn chúng ta vào chương tiếp theo.

Kế hoạch chiến lược

Luôn hướng về phía trước, Trung tâm Giáo dục Quốc tế Kế hoạch Chiến lược 2025 xây dựng trên đà thành công hiện tại.

Học sinh của chúng tôi

Thành Công Sự Nghiệp

Tham quan / tham dự một sự kiện

Sự kiện và
số liệu