THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

Đổi mới giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế là một tiến trình lâu dài để phát triển các cơ sở giáo dục đại học sánh tầm quốc tế trong các mục tiêu cung cấp các chương trình học thuật chất lượng cao và hướng đến hội nhập quốc tế. Trong tiến trình này, quốc tế hoá giáo dục đại học được xác định là mục tiêu và đòn bẩy cho sự chuyển mình của giáo dục đại học Việt Nam hướng đến cung cấp các chương trình giáo dục, trao đổi, chuyển dịch, công nhận học thuật đa dạng đến người học.

Trung tâm Đào tạo Quốc tế của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mang trong mình Sứ mạng cung cấp các chương trình đào tạo quốc tế chất lượng tốt, các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng theo các tiêu chuẩn quốc tế; và các dịch vụ về quốc tế hoá giáo dục và đạo tạo có chất lượng cho sinh viên và xã hội để đáp ứng xu hướng phát triển và yêu cầu thực tiễn của các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội trong sự phát triển nhanh chóng của thế giới hiện đại ngày nay.

Để hoàn thành các sứ mạng này, chúng tôi tích cực và chủ động xúc tiến hợp tác với các đối tác quốc tế là các đại học có uy tín trên thế giới, là các tổ chức nghề nghiệp quốc tế cũng như các tổ chức hợp tác phát triển giáo dục khá. Chúng tôi cam kết mang đến cho người học tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế các chương trình học tập và môi trường sinh hoạt có chất lượng quốc tế mang theo các giá trị cốt lõi của chúng tôi: Cởi mở (Openness), Làm chủ tri thức (Ownership), Thay đổi (Transformation) và Sáng tạo (Innovation).

Xin Chào đón các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Quốc tế – The CIE!

                                                                                                                                   Giám đốc Trung tâm

                                                           

                                                                                                                                    PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Giám đốc: PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh (hhhanh@ptit.edu.vn)

 

CÁC TỔ

Tổ Quản lý Đào tạo: ThS. PHẠM Trần Cẩm Vân, Quản lý Chương trình (vanptc@ptit.edu.vn)

Tổ Phát triển Dự án: ThS. PHẠM Vũ Minh Tú, Quản lý Dự án (tupvm@ptit.edu.vn)