THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN “THE BELT AND ROAD”

1. Giới thiệu về chương trình đào tạo

 • Đại học Tứ Xuyên là một tổ chức định hướng nghiên cứu cấp cao với ưu tiên quốc gia trong sự phát triển của miền Tây Trung Quốc. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục. Chúng tôi đã và luôn cam kết cung cấp một nền giáo dục xuất sắc và vượt trội trong nhiều lĩnh vực mang lại kết nối mạnh mẽ giữa các giảng viên và sinh viên cùng với việc nâng cấp chất lượng của chương trình giảng dạy. 
 • Học bổng “The Belt and Road” của Đại học Tứ Xuyên dành cho sinh viên từ các quốc gia dọc theo khu vực “The Belt and Road”, cũng như sinh viên từ các quốc gia dọc theo Con đường Tơ lụa Hàng hải Thế kỷ 21. 
 • Mục đích của học bổng là cung cấp cho sinh viên quốc tế cơ hội trải nghiệm nền văn hóa phát triển rực rỡ của Trung Quốc, đồng thời đạt được tiến bộ trên bằng cấp của họ, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác, hòa nhập và hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các quốc gia khá

2. Chi tiết học bổng

 • Đại học: 20.000 RMB mỗi năm 
 • Sau đại học: Học bổng toàn phần 
 • Tiến sĩ: Học bổng toàn phần 

3. Điều kiện nhận học bổng

Yêu cầu cho ứng viên trình độ cử nhân:

 1. Công dân không phải là người Trung Quốc từ 18 tuổi đến 35 tuổi, có đủ sức khỏe và có hộ chiếu phổ thông nước ngoài hợp lệ; 
 2. Đối với các ứng viên là công dân Trung Quốc và đã trở thành công dân nước ngoài, sẽ áp dụng Thông báo của Bộ Giáo dục về Quy định Công việc Liên quan đến Việc Tiếp nhận Sinh viên Nước ngoài của các Trường Cao đẳng và Đại học trong nước.
 3. Yêu cầu về trình độ học vấn: Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học và thể hiện thành tích tốt. 

Chuyên ngành giáo dục bằng tiếng Trung 

 • Các ứng viên đăng ký môn Văn, Luật, Kinh tế, Quản lý, Lịch sử, Triết học, Giáo dục, Nghệ thuật và các môn Nghệ thuật Tự do khác phải đạt điểm 180 trở lên trong kỳ thi HSK 5 hoặc các chứng chỉ tương đương khác về trình độ tiếng Trung được Trường Đại học chấp nhận; Các ứng viên ngành Khoa học, Kỹ thuật, Y học và Nông nghiệp cũng phải đạt điểm 180 trở lên trong kỳ thi HSK 4 hoặc các chứng chỉ tương đương khác về trình độ tiếng Trung được Trường Đại học chấp nhận. 

Chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh

 • Ứng viên là người nói tiếng Anh bản ngữ được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh; 
 • Ứng viên không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ phải nộp điểm TOEFL (iBT) (≥80) / IELTS (≥6.0) hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác làm chứng chỉ năng lực tiếng Anh (đối với chuyên ngành tiếng Anh);
 • Ứng viên không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ và có các khóa học cấp độ cao nhất được giảng dạy bằng tiếng Anh được miễn nộp điểm TOEFL score / IELTS, nhưng phải cung cấp chứng chỉ chứng minh ngôn ngữ giảng dạy.
 • Lưu ý: Nếu ứng viên là sinh viên tại trường, ứng viên phải cung cấp chứng chỉ tốt nghiệp trước khi tốt nghiệp do trường theo học cấp. Bất kỳ học sinh nào đăng ký nhập học bằng chứng nhận trước khi tốt nghiệp đều phải xuất trình chứng chỉ bản gốc trước lúc tốt nghiệp khi đăng ký tại trường của chúng tôi. Nếu không, học sinh sẽ bị mất tư cách nhập học. 

Yêu cầu cho ứng viên trình độ thạc sỹ:

 1. Công dân không phải là người Trung Quốc từ 18 đến 40 tuổi, đủ sức khỏe và có hộ chiếu phổ thông nước ngoài hợp lệ. 
 2. Đối với các ứng viên là công dân Trung Quốc và đã trở thành công dân nước ngoài, áp dụng Thông báo của Bộ Giáo dục về Quy định Công việc Liên quan đến Việc Tiếp nhận Sinh viên Nước ngoài của các Trường Cao đẳng và Đại học trong nước.
 3. Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp cử nhân trở lên.

Chuyên ngành dạy bằng tiếng Trung Quốc

 • Các ứng viên đăng ký môn Văn, Luật, Kinh tế, Quản lý, Lịch sử, Triết học, Giáo dục, Nghệ thuật và các môn Nghệ thuật Tự do khác phải đạt điểm 180 trở lên trong kỳ thi HSK 5 hoặc các chứng chỉ tương đương khác về trình độ tiếng Trung được Trường Đại học chấp nhận; Các ứng viên ngành Khoa học, Kỹ thuật, Y học và Nông nghiệp cũng phải đạt điểm 180 trở lên trong kỳ thi HSK 4 hoặc các chứng chỉ tương đương khác về trình độ tiếng Trung được Trường Đại học chấp nhận. 

Chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh 

 • Ứng viên là người nói tiếng Anh bản ngữ được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh; 
 • Ứng viên không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ phải nộp điểm TOEFL (iBT) (≥80) / điểm IELTS (≥6.0) hoặc các chứng chỉ tương đương khác về trình độ tiếng Anh làm chứng chỉ năng lực tiếng Anh (đối với chuyên ngành tiếng Anh); 
 • Ứng viên không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ và có các khóa học cấp độ cao nhất được giảng dạy bằng tiếng Anh được miễn nộp điểm TOEFLscore / IELTS, nhưng phải cung cấp chứng chỉ chứng minh ngôn ngữ giảng dạy. 
 • Lưu ý: Nếu ứng viên là sinh viên tại trường, ứng viên phải cung cấp chứng chỉ tốt nghiệp trước khi tốt nghiệp do trường theo học cấp. Bất kỳ học sinh nào đăng ký nhập học bằng chứng nhận trước khi tốt nghiệp đều phải xuất trình chứng chỉ bản gốc trước lúc tốt nghiệp khi đăng ký tại trường của chúng tôi. Nếu không, học sinh sẽ bị mất tư cách nhập học. 

Yêu cầu cho ứng viên có trình độ tiến sỹ:

 1. Công dân không phải là người Trung Quốc từ 18 đến 45 tuổi, đủ sức khỏe và có hộ chiếu phổ thông nước ngoài hợp lệ. 
 2. Đối với các ứng viên là công dân Trung Quốc và đã trở thành công dân nước ngoài, áp dụng Thông báo của Bộ Giáo dục về Quy định Công việc Liên quan đến Việc Tiếp nhận Sinh viên Nước ngoài của các Trường Cao đẳng và Đại học trong nước.
 3. Yêu cầu về trình độ: Thạc sĩ trở lên.

Chuyên ngành dạy bằng tiếng Trung 

 • Các ứng viên đăng ký môn Văn, Luật, Kinh tế, Quản lý, Lịch sử, Triết học, Giáo dục, Nghệ thuật và các môn Nghệ thuật Tự do khác phải đạt điểm 180 trở lên trong kỳ thi HSK 5 hoặc các chứng chỉ tương đương khác về trình độ tiếng Trung được Trường Đại học chấp nhận; Các ứng viên ngành Khoa học, Kỹ thuật, Y học và Nông nghiệp cũng phải đạt điểm 180 trở lên trong kỳ thi HSK 4 hoặc các chứng chỉ tương đương khác về trình độ tiếng Trung được Trường Đại học chấp nhận. 

Chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh 

 • Ứng viên là người nói tiếng Anh bản ngữ được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh; 
 • Ứng viên không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ phải nộp điểm TOEFL (iBT) (≥80) / IELTS (≥6.0) hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác làm chứng chỉ năng lực tiếng Anh (đối với chuyên ngành tiếng Anh);
 • Ứng viên không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ và có các khóa học cấp độ cao nhất được giảng dạy bằng tiếng Anh được miễn nộp điểm TOEFL score / IELTS, nhưng phải cung cấp chứng chỉ chứng minh ngôn ngữ giảng dạy. 
 • Lưu ý: Nếu ứng viên là sinh viên tại trường, ứng viên phải cung cấp chứng chỉ tốt nghiệp trước khi tốt nghiệp do trường theo học cấp. Bất kỳ học sinh nào đăng ký nhập học bằng chứng nhận trước khi tốt nghiệp đều phải xuất trình chứng chỉ bản gốc trước lúc tốt nghiệp khi đăng ký tại trường của chúng tôi. Nếu không, học sinh sẽ bị mất tư cách nhập học.

4. Hồ sơ ứng tuyển

Bằng cấp Cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ
Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận trước khi tốt nghiệp Chứng chỉ trước hoặc sau khi tốt nghiệp đại học Chứng chỉ trước hoặc sau khi tốt nghiệp đại học
Chỉ tiêu Bản khai cá nhân bằng tiếng Trung / tiếng Anh (ứng viên đăng ký chương trình dạy bằng tiếng Anh phải viết bản khai cá nhân bằng tiếng Anh). Bản khai phải bao gồm những điều sau: giới thiệu cá nhân, lý do nộp đơn, kiến thức về chuyên ngành mục tiêu, kế hoạch học tập trong tương lai, v.v.). Kế hoạch học tập và nghiên cứu tiếng Anh / Trung (ứng viên đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh phải viết kế hoạch học tập bằng tiếng Anh của riêng mình). Kế hoạch học tập phải bao gồm những nội dung sau: giới thiệu cá nhân, lý do nộp đơn, kiến thức về chuyên ngành, mục tiêu, kế hoạch học tập trong tương lai, v.v.).
Mục lục và tóm tắt của bài báo cáo học tập bất kỳ  do ứng viên tự làm ra (không bắt buộc) ..
Bảng điểm ở bậc đại học hoặc sau đại học. Hai bằng thư giới thiệu tiếng Anh / Trung từ phó giáo sư trở lên.
 • Bản sao hộ chiếu 
 • Chứng chỉ ngôn ngữ 
 • Mẫu khám sức khỏe của người nước ngoài trong vòng 6 tháng 
 • Giấy chứng nhận việc làm (nếu có, bắt buộc phải nộp) 
 • Giấy chứng nhận tài trợ & giải thưởng hoặc các tài liệu hỗ trợ khác
Lưu ý: 

 • Người nộp đơn phải đảm bảo rằng tất cả các tài liệu ứng dụng của họ đều có thể kiểm chứng và chính xác. Tất cả các tài liệu ứng dụng phải được tải lên dưới dạng bản quét điện tử. Trong trường hợp tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung và tiếng Anh, bản dịch chính thức bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với tất cả các tài liệu.
 •  Bất kỳ đơn, tài liệu hoặc tài liệu nào không đầy đủ sẽ không được chấp nhận. Nếu cần, ứng viên sẽ được yêu cầu nộp các tài liệu bổ sung.

5. Thời gian nộp hồ sơ:

 • Hạn nộp hồ sơ từ 01/04 – 25/05/2021

6. Địa chỉ nhận hồ sơ

Tầng 5, Tòa nhà A1, Cơ sở đào tạo Hà Đông

Km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 24 3352 5741

Email: cie@ptit.edu.vn

Liên hệ: Chị Phạm Trần Cẩm Vân (0912.906.607) – Điều phối viên

088.616.0606

Tìm một chương trình

Xem tất cả các bằng cấp và chương trình tại CIE

Tìm kiếm Chương trình:

Bản quyền © 2020 CIE.
Đã đăng ký Bản quyền.

Liên hệ

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CIE

Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Hợp tác Xuất sắc

Find a Program:

Copyright © 2020 CIE. All rights reserved.

Contact us

WELCOME TO CIE

Center for International Education
Cooperation for Excellence