slot gacor slot deposit dana
[PROEUHE TRAINING DAY] Thảo luận bàn tròn Kết nối trong Quốc tế hoá Giáo dục đại học - CIE PTIT

[PROEUHE TRAINING DAY] Thảo luận bàn tròn Kết nối trong Quốc tế hoá Giáo dục đại học

Nằm trong chuỗi Hội thảo Đào tạo và Phổ biến PROEUHE, vào chiều thứ 6 ngày 16/09/2022, Thảo luận bàn tròn Kết nối trong Quốc tế hoá Giáo dục đại học đã được tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Sự kiện được khai mạc bởi Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, PGS.TS. Trần Quang Anh. PGS đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối năng lực từ các cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao năng lực chung trong quá trình quốc tế hóa trong Giáo dục đại học về giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Cùng với những diễn giả nổi tiếng của PROEUHE, còn có những tiếng nói từ ngành như ITU, TEMIX và CIO.

Sự kiện Thảo luận Bàn tròn và Kết nối Mạng gồm hai phần:

Phần 1: Kết nối ý tưởng

1. Hợp tác Đại học toàn cầu về Đổi mới Kỹ thuật số trong xã hội DX
TS. Toshio Obi, Chủ tịch danh dự Học viện quốc tế CIO và GS danh dự Đại học Waseda, Nhật Bản

2. Hợp tác liên thông các trường đại học
TS. Christophe Goossens, Trưởng bộ phận hợp tác, Vrije Universiteit Brussel, Bỉ

3. Các mô hình quốc tế hóa tại Việt Nam
TS. Nguyễn Quốc Định, Hội hữu nghị Việt – Bỉ

4. Hợp tác giữa ITU với Việt Nam và PTIT
Bởi các chuyên gia ITU, Malaysia

5. Quốc tế hóa thông qua các dự án quốc tế: quá khứ, hiện tại và tương lai
PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, PTIT

Phần 2: Thảo luận Kết nối để nâng cao năng lực trong quốc tế hóa đa khía cạnh

Tham gia thảo luận gồm có:
GS.TS. Marco Abbiati, Đại sứ quán Ý – Quan điểm chính thức của Châu Âu và Ý
GS.TS. A Min Tjoa, TU Wien – ASEAUNI-Net – hỗ trợ mạng học thuật
Ông Armando Caravella, Giám đốc điều hành TEMIX – Tiếng nói công nghiệp về hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
TS. Christophe Goossens, VUB – Khung cảnh trường đại học Châu Âu
TS. Lê Đình Phùng, Phó Hiệu trưởng HUAF – Góc nhìn đại học Việt Nam

088.616.0606

Tìm một chương trình

Xem tất cả các bằng cấp và chương trình tại CIE

Tìm kiếm Chương trình:

Bản quyền © 2020 CIE.
Đã đăng ký Bản quyền.

Liên hệ

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CIE

Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Hợp tác Xuất sắc

Find a Program:

Copyright © 2020 CIE. All rights reserved.

Contact us

WELCOME TO CIE

Center for International Education
Cooperation for Excellence