11 Tháng Mười Một, 2019

ĐĂNG KÝ: Nguyện vọng học tập các học phần trong Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin bằng tiếng Anh dành cho sinh viên ASEAN

Thực hiện sáng kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực ASEAN nhằm đáp […]
3 Tháng Chín, 2019

THÔNG BÁO: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2018-2019 và học kỳ phụ năm 2018-2019 trở về trước

Học viện thông báo về kê hoạch thu nợ như sau:
3 Tháng Chín, 2019

THÔNG BÁO: V/v Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019, cụ thể: