STT  Nhân sự Ghi chú
01

Phạm Trần Cẩm Vân

Mobiphone:  0912 – 906 – 607

Email:  camvanpt@yahoo.com

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà A1, Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông

Chuyên viên quản lý chương trình
02

Lê Thúy Hà

Mobiphone:  0903 – 208 –  797

Email: halt@ptit.edu.vn

Tầng 5, Nhà A1, Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông

Chuyên viên điều phối chương trình
03

Trần Thị Lan Phương

Mobiphone : 0949 – 948 –  668

Email:  phuongttl@ptit.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà A1, Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông

Chuyên viên điều phối chương trình.
04

Nguyễn Thị Lụa

Mobiphone:  0915 – 636-  467

Email: luant@ptit.edu.vn

Địa chỉ : Tầng 5, Nhà A1, Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông

Chuyên viên quản lý chương trình