13 Tháng Sáu, 2019

Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin dạy bằng tiếng Anh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo diện học bổng do doanh nghiệp Việt Nam tài trợ cho sinh viên các nước ASEAN (chương trình học bổng AVIS)

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin giảng dạy bằng tiếng Anh (chuyên ngành Công nghệ phần mềm) là chương trình đào tạo chất lượng cao dành cho sinh viên quốc tế đến từ các nước ASEAN.